INSPIRATION INTERIOR

IDENTITY FROM OSLO DESIGN FAIR

Hello, my readers ♥

This has been an incredibly busy, but fun week.

On Wednesday I was at the press party during the opening of the Oslo design fair. I would love to spend even more time at the fair this year, but for personal reasons I had to go home earlier than planned. I completely fell for the «Tendens» exhibitions this year and if you have not heard, I can report that individuality will take great space in the interior in the future. We are testing new things, blasting boundaries and walking our own ways. We want to create our own identity in the interior and design will be motivated by self-expression and bold statements. At the same time we will have community by choosing locally where quality and craftsmanship plays a central role.

In the pictures below, you can see how curator Kirsten Visdal has interpreted the theme identity into four trends she believes in for the future: Androgyn, Interpretations, Floral and Chlorophyll.

Hei fine leserne mine ♥

Det her har vært en utrolig travel, men morsom uke. Ting har som alltid ikke gått helt etter planen og jeg kjenner det skal bli godt å hente meg inn i helgen. KOmme ajour. Det er den aller beste følelsen.

Uansett, på onsdag var jeg på pressefrokosten under åpningen av Oslo design fair. Jeg skulle gjerne brukt enda lengre tid på messen i år, men av personlige årsaker måtte jeg reise litt tidligere enn planlagt. Jeg falt helt for «Tendens» utstillingene og hvis du ikke har fått det med deg kan jeg melde om at individualitet vil ta stor plass i interiøret fremover. Vi tester ut nye ting, sprenger grenser og går egne veier. Vi ønsker å skape vår egen identitet i interiøret og design vil være motivert av selvuttrykk og dristige ytringer. Samtidig vil vi kjenne på fellesskapet ved å velge kortreist hvor kvalitet og håndverk spiller en sentral rolle.

På bildene under ser du hvordan kurator Kirsten Visdal har tolket messetemaet Identitet gjennom fire trender hun har tro på fremover: Androgyn, Fortolkninger, Floralsk og Klorofyll.

I really love the androgyne style where creative partner, Per Olav Sølvberg, has created a dimmed and monochrome color palette with beautiful furniture from Menu design. Interpretations fill the hobby room where textiles and knitting draw us against ancient traditions. In the dining room we see a floral trend that I have talked about earlier this year in Aftenposten. Dear Anne Mina from the flower shop Mina Milanda shows how petals are just as beautiful as fresh plants.

Jeg elsker virkelig den androgyne stilen hvor kreativ partner, Per Olav Sølvberg, har skapt en nedtonet og monokrom fargepalett med vakre møbler fra Menu design. Fortolkninger fyller hobbyrommet hvor tekstiler og strikking drar oss mot gamle tradisjoner. I spisestuen ser vi en floralsk tendens som jeg har snakket om tidligere i år i Aftenposten. Dyktige Anne Mina fra blomsterbutikken Mina Milanda viser frem hvordan kronblader er like vakre som friske vekster.

 

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply