Kidsroom

YOU ASKED FOR IT…

A little while ago, I asked you what you wanted to see more of or what I could do differently. More nursery and inspiration was one of the things that were mentioned. I have never really shown anything about Ulrik’s room so later today I thought I could take you in here for a tour. Stay tuned!

For en liten stund siden spurte jeg dere hva dere ville se mer av eller hva jeg kunne gjøre annerledes. Mer barnerom og inspirasjon var en av tingene som ble nevnt. Jeg har vel egentlig aldri vist frem noe særlig av rommet til Ulrik så senere i dag tenkte jeg å ta dere med inn hit en tur. Stay tuned! 

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply